Oblíbené (0)
Košík
je prázdný

Červená karkulka, Vlk a sedm kůzlátek - Logico Piccolo

Mutabene
Cena v prodejně:
Cena při objednávce v e-shopu:
-0
233

Skladem (4ks)

Odesíláme obratem
Dostupné v prodejně

Text pohádky
Karkulka se strojí – přiřazování kusů oděvů a šperků k obrázku
Karkulka připravuje košík pro babičku – spojování děje s výsledkem
Koš plný dárků – porovnávání obrázků
Cesta k babičce – doplňování obrázku podle detailů a barev
Na cestě číhá vlk – sledování protínajících se čar
Karkulka trhá květiny – porovnávání obrázků podle barev, tvarů a počtů
Všechno dobře skončí – chronologické řazení obrázků
Text pohádky
Doma u kůzlátek – horizontální a vertikální orientace v rovině
Maminka píše nákupní lístek – porovnávání počtů
Kratochvíle – logické přiřazování předmětů k obrázkům
Klid před bouřkou – porovnávání obrázků
Kůzlátka, otevřete! – doplňování skládačky
Vlk vtrhl do domečku – sledování stopy
Všechno dobře skončí – chronologické řazení obrázků

Karkulka a nejmenší kůzlátko – to nejsou princové či princezny z dalekých krajů, obklopeni trpaslíky, vílami nebo jinými pohádkovými bytostmi. Jsou dětem blíž, buď jako postava (hodné, odvážné dítě), nebo jejich postavením coby nejmenšího člena rodiny (což také platí pro většinu dětí). Děti se s nimi snadněji identifi kují. A taktéž mravní výpověď těchto pohádek je jednoduchá: raději poslouchej maminku (u pohádky Vlk a sedm kůzlátek by se dalo doplnit, že i ten nejmenší může být tím nejdůležitějším). Prostřednictvím těchto pohádek je možné v různých obměnách aktivně pracovat: převyprávět je ústně, písemně či formou obrázků, zahrát si je jako scénku (není třeba hodně rekvizit) apod., tedy aktivity především spojené se vzdělávací oblastí Český jazyk (dle RVP PV 5.2.1 a RVP ZV 5.1), které samozřejmě i tento soubor podporuje a podněcuje (rozšíření slovní zásoby, evokace řečového projevu, kultivace vyjadřovacích schopností atd.).
Hlavní záměr tohoto souboru je ale jiný: přiblížit se pohádkám z nečekaného směru, konkrétně prostřednictvím úloh z logického myšlení, prostorového a vizuálního vnímání, z prvouky a matematiky. Soubor navádí děti znovu probírat známý a oblíbený text, a to z netradiční strany: pozorováním, porovnáváním obrázků, logickým uvažováním a hledáním souvislostí. Kombinace známého materiálu s překvapivým pohledem na něj je účinným nástrojem jak k upevnění a prověření dosavadních znalostí, tak k povzbuzení vlastní kreativity a fantazie dětí. Tímto jsou děti vedeny k tomu, aby opustily "vyšlapané cesty" tradiční (většinou pasivní) práce s pohádkou, překročily (v tomto věku samozřejmě nevědomě) meze určitého oboru a propojily ho s oborem jiným. Nový pohled vyzývá k aktivní práci, kladení vlastních otázek, transformaci, abstrakci, vlastnímu zkoumání, inovaci a originalitě, směřuje tedy k vlastnostem žádaným ve všech vzdělávacích oblastech.
 
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ

EAN99991802
Nakladatelství:Mutabene